Never a dull moment

7 november 2010

Vijand-denken

Geen onderneming heeft meer kans om te slagen dan een die verborgen wordt gehouden voor de vijand tot hij rijp is voor uitvoering  ~ Machiavelli
Dit soort vijand-denken kan heel goed de basis zijn voor de huidige toestand van de wereld en de menselijke samenleving. Als we het eens zouden veranderen in: ‘’Nergens is meer vreugde te vinden dan in een door samenwerkende vrienden succesvol uitgevoerde onderneming’’. Samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken, elkaar benaderen in de veronderstelling een vriend te ontmoeten en geen vijand, zou wel eens de meest vruchtbare actie ooit kunnen blijken te zijn, zelfs een die de wereld kan veranderen in een betere plaats.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
No enterprise is more likely to succeed than one concealed from the enemy until it is ripe for execution ~ Machiavelli
This kind of ‘’enemy-thinking’’ is what might very well be at the base of the state the world and human society is in today. What about changing it to: “No more joy is found then in an enterprise successfully undertaken in cooperation between friends.’’  Working together instead of against each other, approaching people presuming they will be friends rather than enemies might turn out to be the most fruitful action ever, and one that might even have the chance of changing the world into a better place.

Geen opmerkingen: