Never a dull moment

11 januari 2009

facebook

Facebook, een internet medium voor het delen van ervaringen, het maken van nieuwe en terugvinden van oude vrienden, ligt zwaar onder vuur vanwege het rigide porno beleid. Alle foto's met een stukje tepelhof of tepel erop zijn namelijk in facebook-ogen porno, ook als het overduidelijk is dat er gewoon een kind borstvoeding krijgt. Net als schoonheid zit kennelijk ook vulgariteit en perversie vooral in de ogen van de toeschouwer. Hoe verdraait moet je geest werken wanneer alles waaraan je kan denken bij het zien van een kind aan de borst seks is, en wel een misselijkmakende vorm van seks.
En wat schets dan de verbazing dat hetzelfde facebook kennelijk kindermishandeling niet afstotelijk vindt. Verontruste gebruikers hebben een groep opgericht tegen dit misbruik van facebook.
Facebook - net de gewone wereld
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Facebook, the internet medium for sharing of experiences, making new and recovering old friends, is under heavy fire for its rigid porn policy. All pictures with just a little bit of areola or nipple showing are, in facebook-eyes labeled as porn, even if obviously only showing a child breastfeeding. Like beauty, perversity seems to be in the viewers’ eye. How thorn a mind must be when anything one can think of when seeing a child breastfeeding is sex, and a nausea inducing form of sex to be precise.
And how weird is it that facebook does not seem to see anything wrong with child abuse being publicly promoted. Worried facebook users felt the urge to start a group to oppose to this misuse of facebook.
Facebook – just like the real world.