Never a dull moment

8 november 2007

World Breastfeeding Week | 120 countries | Worldwide | Annually

World Breastfeeding Week | 120 countries | Worldwide | Annually

Het thema voor Wereld Borstvoeding Week 2008 is bekend. De internationale titel is ''Mother Support: going for the gold". Dit verwijst natuurlijk naar de ook in 2008 plaatsvindende Olympische Spelen. Een boeiende vergelijking. Olympische Spelen en moeder tot moeder support gaan allebei over prestaties die je doet omdat je het graag doet en belangrijk vindt. Ook het internationale aspect vind je bij beide terug. Sporters en moeders wereldwijd komen samen en werken samen. Zelf het competitie element is voor beide herkenbaar. Wie is de beste, wie scoort het hoogst. Want hoewel het bij beide om het spel gaat, zijn de knikkers toch ook heel aardig om te winnen.
Moeder tot moeder support is een Olympiade waard en waardig. Belangeloze inzet van moeders voor moeders en hun kinderen voor een goede en gezonde start in het leven. Laten we die Olympische, nooit dovende vlam doorgeven.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
The World Breastfeeding Week theme 2008 is published. The international title is "Mother tot mother support: going for the gold". This is a link to the Olympic Games that will take place in 2008, too. A remarkable comparison. Olympics and mother-to-mother support both are about prestations because one wants to so so and think it's important. The international aspect, too, is found in both. Sportsmen and -women and mothers around the world gather and work together. Even the element of competition is a theme in both. Who's the best, who scores highest. How important the game is in both, the marbles that are to be won are very nice as well.
Mother tot mother Support is worth an Olympiad. Freely and willingly given efforts from moms to moms and their children to provide for a healthy start in life. Let's pass that Olympic never dying fire.

30 oktober 2007

een aangeboren vermogen - een cultureel verworpen vaardigheid

Borstvoeding - een voor vrijwel elke vrouw aangeboren vermogen, maar een aan te leren vaardigheid. Onze moderne samenleving is er goed in natuurlijke vermogens te blokkeren en te voorkomen dat ze tot vaardigheden worden. Instincten, reflexen, vertrouwen in het eigen lichaam - allemaal verworpen of weggezet in het hoekje ''alternatief -vreemd - mogelijk gevaarlijk''.
Deze blog zal met enige regelmaat aspecten van deze disproportie ter hand nemen, analyseren en te kijk zetten.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Breastfeeding - an inborn ability for nearly every woman, but a skill to be learned. Our modern society is very skilled in blocking natural abilities and preventing them from becoming skills. Instinct, reflexes, trust in the own body - all disposed of or put away in a little corner called ''alternative-strange-possibly dangerous''.
This blog will with some kind of regularity take some aspects of these disproportions to analyze and put in the highlights.