Never a dull moment

30 oktober 2007

een aangeboren vermogen - een cultureel verworpen vaardigheid

Borstvoeding - een voor vrijwel elke vrouw aangeboren vermogen, maar een aan te leren vaardigheid. Onze moderne samenleving is er goed in natuurlijke vermogens te blokkeren en te voorkomen dat ze tot vaardigheden worden. Instincten, reflexen, vertrouwen in het eigen lichaam - allemaal verworpen of weggezet in het hoekje ''alternatief -vreemd - mogelijk gevaarlijk''.
Deze blog zal met enige regelmaat aspecten van deze disproportie ter hand nemen, analyseren en te kijk zetten.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Breastfeeding - an inborn ability for nearly every woman, but a skill to be learned. Our modern society is very skilled in blocking natural abilities and preventing them from becoming skills. Instinct, reflexes, trust in the own body - all disposed of or put away in a little corner called ''alternative-strange-possibly dangerous''.
This blog will with some kind of regularity take some aspects of these disproportions to analyze and put in the highlights.