Never a dull moment

4 augustus 2009

komkommertijd


In de journalistieke wereld heet de zomer ook wel komkommertijd. Niet veel nieuws, de lezers grotendeels op vakantie - tijd voor wat onzinverhalen. Zoals dat over de Internationale Wereld Borstvoeding Week (WBW). Zowel in de papieren als de virtuele media verhalen over het nut van borstvoeding voor die zielige kindjes in de Derde Wereld. Het thema van de Internationale WBW gaat over zuigelingenvoeding in noodsituaties: borstvoeding als overlevingspakket voor de meest kwetsbaren in de getroffen samenleving. Dat kan de Derde Wereld zijn, maar ook alle ander werelden waar natuurrampen, oorlogen en andere noodsituaties kunnen voorkomen. Zelfs een kilometerslange file op de Route du Soleil is een noodsituatie voor een gezin met jonge kinderen. (nee ik ga niet beginnen aan de discussie waarom je dan uitgerekend met je kinderen die kant op wilt op het moment dat miljoenen anderen dat ook willen)
Deze manier van berichtgeving suggereert weer dat borstvoeding eigenlijk alleen voor de zielige kindjes in arme delen van de wereld van belang is. Wij hebben immers de door wetenschappers en dokters gesponsorde vervangingsmiddelen voor moedermelk. Feit is natuurlijk dat ook in onze onmatig welvarende maatschappij kinderen baat hebben bij borstvoeding en dat het zelfs ook hier levensreddend kan zijn. Maar in elk geval altijd de moeite waard.
Borstvoeding, de moeite waard is dan ook het thema van de WBW in Nederland, die net als in veel Europese landen niet in de komkommertijd wordt gevierd, maar in week 40. Zou de landelijke pers dan ook nog een gaatje kunnen vinden in de berichtgeving? En, wishful thinking, daar dan ook nog op een eerlijke manier over berichten?
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
In Dutch journalism summertime is referred to as Cucumbertime . Not much news to cover, most readers celebrating vacation – time for some non-sense stories. Like the one about the International World Breastfeeding Week(WBW). Both in paper and virtual media the same story about the need for breastfeeding for pitiful children in the Third World. WBW theme is about infant feeding in emergencies: breastfeeding as survival package for the most vulnerable ones in regions struck by disasters of any kind. Sure, that can be The Third World, with all of its wars and natural disasters. But it can also be a miles long traffic jam on the Route du Soleil with a car full of young kids. (no, I won’t go into the discussion of why on earth one would be willing to go exactly there with kids at the exact same time as millions of others)
This kind of journalism suggest again that breastfeeding is of need for the woeful little children in needy areas only. Don’t we have the scientists and doctors sponsored replacements foods for our precious ones? Fact is, of course, that even our exorbitantly supplied society children will benefit from breastfeeding and that it can even here be lifesaving to breastfeed a child. Anyway, always worth the trouble.
And that will be the Dutch WBW theme, that will be celebrated not in Cucumbertime, but in week 40 as in many other European countries. Wonder if the press will find a little spot for commenting on then. And, wishful thinking, publish about WBW in a decent and honest way?