Never a dull moment

16 juli 2010

Criminal Minds ??? Comedy Capers


Borstvoeding geven mag dan volkomen natuurlijk zijn en gezond voor moeder, kind en maatschappij, menig persoon is er niet van overtuigd dat moeders overal hun kind kunnen voeden waar zij zich op dat moment bevindt. Vrouwen worden nog regelmatig weggejaagd wanneer zij hun kind voeden op openbare plaatsen zoals restaurants, musea of winkels. Nu is zelfs een moeder weggestuurd en door vier politieagenten benaderd omdat zij in de gang van een ziekenhuis, wachtend op een spoedbehandeling, haar hongerige kind de borst gaf. Een arts van de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Aalst (B) had de politie gebeld nadat de vrouw weigerde zich te laten wegmoffelen in een hokje en haar noodzakelijke behandeling uit te stellen omdat haar kind honger had. Met vier man sterk kwamen de dappere dienders deze crimineel aanpakken. Wie heeft hier nu de criminal mind?
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~
Breastfeeding may very well be perfectly normal and healthy for mother, child and society, many a person is not convinced that moms can feed their child where ever she is entitled to be. Women are chased away on a fairly regular basis from public places like restaurants, museums or shops. Now a mother was harassed by medical staff and approached by four police officers for feeding her hungry child while waiting for a emergency procedure in a hospital hallway. An ER doctor of a Aalst, Belgium hospital called the police after the woman refused to be stuck away and have her treatment delayed because her child was hungry. With the four of them the brave coppers showed up to handle this criminal. Now who’s the criminal mind here?