Never a dull moment

30 april 2010

Bijblijven | staying updated

Deze olijkerd trekt bezoekers naar het symposium Borstvoeding op zijn best, 29 april 2010 door het IJsselland ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
~*~*~*~*~*~*~*~*~
This happy face attracts visitors to the symposium Breastfeeding at it's best, 29th of april 2010, IJsselland hospital

Conferenties, congressen, symposia, studiedagen: je loopt je de benen onder je lijf uit om bij te blijven in je vak. Scholen, bijscholen, nieuwe informatie, nog nieuwere informatie - hoe hebben we het ooit gered zonder deze nog nieuwere, nog meer evidence based informatie? Gelukkig zijn er ook symposia met gevarieerde sprekers, die de wetenschap bejubelen en sprekers die die wetenschap gebruiken voor beter werk en sprekers die de onzin van al te veel nadruk op wetenschap hekelen.
Dr. Ko van Wouwe, TNO Kwaliteit van Leven, besprak de wetenschappelijke basis van de multidisciplinaire richtlijnen borstvoeding die worden opgesteld door het partnerschap borstvoeding. Drs Nikk Conneman, neonatoloog, Sophia kinderziekenhuis, sprak met passie en humor over het ontwikkelingsgericht werken met de allerkleinste en meest kwetsbare kindjes en de plaats van (borst)voeding daarin. Inspirerend, meeslepend, ontroerend. Hoofdspreker was dr. Jack Newman, kinderarts, IBCLC, Toronto, Canada, die met verve sprak over de zin en onzin van cijfers bij (de begeleiding bij) borstvoeding: die cijfers en de gedachte wetenschap erachter staan de borstvoeidng en daarmee het welzijn van het kind vaker in de weg dan dat ze helpen.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Conferences, congresses, symposiums, study days: running around like mad to keep up-to-date in your profession. Get educated, re-educated, new information and more new information - how did we ever manage without all this even newer, more evidence based information? It's a joy to attend a symposium with a variety of speakers, like those who cherish science, those who use science to do a better job and those who point out the non-sense of putting too much weight on science. Dr. Ko van Wouwe, TNO Kwaliteit van Leven, discussed the scientific basis for the multidisciplinary charter breastfeeding which is being written by the partnership breastfeeding. Drs Nikk Conneman, neonatoloog, Sophia kinderziekenhuis, spoke with passion and humor about NIDCAP for the most tiny and precious children of all and the aspect of (breast)feeding in that particular type of of neonatal intensive care. Inspiring, stunning, moving. Main speaker was dr. Jack Newman, pediatrician, IBCLC, Toronto, Canada, who virtously spoke about the sense and non-sense of numbers in the (counseling of) breastfeeding: those numbers and the presumed science behind them might very hinder breastfeeding and with the wellbeing of children in stead of being helpfull.